To upload or save a primer file from your local computer, choose here:
      

Select  Name  Sequence  Designed on  Check!  BLAST!

         


Program Primer3 Plus działa na serwerze Zakładu Biologii Molekularnej Roślin UW/IBB

Program jest używany na zajęciach biologii molekularnej dla studentów
Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Spływy dla studentów